Ana SayfaSağlıkYaşlılık depresyonu nedir? | Yaşlılıkta depresyon bunamaya yol açıyor...

Yaşlılık depresyonu nedir? | Yaşlılıkta depresyon bunamaya yol açıyor…

- Advertisement -

Toplumda orta yaş sonrasında depresyon görülme riski azalıyor. Bununla birlikte toplum temelli çalışmalar, yaşlıların yüzde 10-20’sinde depresyon saptandığını gösteriyor. Ülkemizde ise bu oran yüzde 5. Ancak yaşlılık depresyonunun tanı almasını zorlaştıran önemli bir risk var: Bunama ile karıştırılması… Üstelik araştırmalara göre yaşlılık döneminde depresyon tedavi edilmezse, bunama olasılığını da artırıyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Sena Güneytepe yaşlılık depresyonu nedir? sorusunu cevapladı.

Yaşlılıkta depresyon şlevsel kayıpların ve ölümün en önemli nedenlerinden biri!

Yaşlılıkta depresyon işlevsel kayıpların ve ölümün en önemli nedenlerinden biri!

Yaşlılık depresyonu, yaşlılık döneminde işlevsel kayıpların ve ölümün en önemli nedenleri arasında sayılıyor. Toplumda orta yaştan sonra depresyon görülme sıklığı azalsa da yaşlılık depresyonu görülme oranları hiç de azımsanacak oranda değil. Dünyada yaşlıların yüzde onu ile yirmisi arasında görülen yaşlılık depresyonunun ülkemizde ise yüzde beş oranında görüldüğü tespit edilmiş.

Yaşlılık derepsyonuda görülen depresif belirtiler

 • Unutkanlık
 • Öğrenme güçlükleri
 • Dalgınlık
 • Odaklanma zorluğu
 • Düşüncelerde yavaşlama ve karar vermede güçlük
 • Günlük bakımını aksatma veya hiç yapmama
 • Psikomotor yavaşlama (zihinsel işlevlerde ve fiziksel hareketlilikte yavaşlama)
 • Gündelik yaşam etkinliklerine ilgide azalma, isteksizlik
 • İki haftadan uzun süre boyunca devamlı üzgün olmak, kederlilik, moralsizlik
Yaşlılık depresyonu riski kimlerde var?

Yaşlılık depresyonu riski kimlerde var?

İnme (felç) gibi hastalıkların ardından, kişilerde ikincil sorun olarak depresyonun ortaya çıkabildiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Güneytepe, bir diğer yandan depresyonun sıklıkla bunama ile karıştırabildiğini de belirtiyor. Ancak yaşlılık çağında tedavisiz kalan depresyonun bunama olasılığını artırdığına dair çalışmalar da mevcut.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Sena Güneytepe, bazı durumların yaşlılık depresyonu riskini artırdığını belirtiyor ve yaşlılık depresyonu için risk faktörlerini şu şekilde sıralıyor:

 • İleri yaş (65 üstü)
 • Kadın cinsiyet
 • Eşlik eden kronik hastalıklar
 • Felç geçirme
 • Düşük sosyoekonomik durum
 • Evlenmemiş olma
 • Eş kaybı
 • Geçmişte işsizlik
 • Yalnız yaşama
 • Görme ve duyma problemlerinin olması
 • Bir yakının kaybı
- Reklam -