Ana SayfaYaşamdanRabbena duası anlamı ve fazileti nedir? Ne zaman okunur? Rabbena duası Türkçe...

Rabbena duası anlamı ve fazileti nedir? Ne zaman okunur? Rabbena duası Türkçe ve Arapça okunuşu

- Advertisement -

Rab kelimesi Arapçada ulu Tanrı, ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşatan Allah demektir. Rabbena ise Allah’ım ve Rabbimiz manasına gelir. Bu kelimenin içinde yer aldığı birçok sözcük gün içerisinde okunan duaların birçoğunda geçer. Örneğin Rabbü’l Alemin, alemlerin yaratıcısı demektir. Rabbü’l enam ise tüm insanların Rabbi anlamına gelir. Rabbena Duası anlamı ve fazileti nedir? Ne zaman okunur? Rabbena duasının Türkçe okunuşu ile birlikte detaylı olarak derledik.

Rab ve Rabbena sözcüklerinin geçtiği surelerden bazıları şunlardır:

1- Bakara 2- Araf 3- Enam 4- Hud 5- Yunus 

RABBENA DUASI ANLAMI VE FAZİLETİ NEDİR?

RABBENA DUASI ANLAMI VE FAZİLETİ NEDİR?

Müslümanların günlük ibadetlerinde sık sık okuduğu iki farklı Rabbena duası vardır. Bunlardan ilkine ”Rabbena Âtina” denir. Tüm müminler bu dua ile hem dünya hem de ahiret için Allah’tan iyilik ve güzellik diler.

İslam inancına göre bir Müslüman hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmalıdır. Bu nedenle hem dünya hayatları hem de ahiret için dua ederler. Dünya ve ahiret için güzellik, Allah’ın nimetlerine kavuşmak ve onun rızasını kazanmak demektir. Bu nedenle takva sahibi olan kullar, haramdan uzak durur, sadece helal kazanç peşinde koşarlar.

Rabbena duasının sonunda ise ‘‘bizi ateş azabından koru’‘ diye dua edilir. Ateş azabı ile kastedilen cehennemdir. Allah’a şirk koşanların, kul hakkı yiyenlerin, peygamberi ve ahiret gününü inkar edenlerin gideceği cehennem yedi kattan oluşur. Buranın ilk katı, Kuran’ı Kerim’de “cehennem” adıyla geçer. En hafif azap bu kattadır. 

Cehennemin ikinci katına sair denir. Sair, katıksız, halis ateş demektir. Üçüncü kat Kuran’ı Kerimde ”Sekar” adıyla geçer. Kırmızı ateş anlamına gelen sekar kelimesi, aynı zamanda deriyi yakıp kavuran demekti. Münkirlerin, kafirlerin ve zalimlerin gideceği cehennem ise ”Cahim”dir.

Kuran’ı Kerim’de cehennemin beşinci katı için ‘‘Hutame” kelimesi kullanılır. Hutame, vurmak, un ufak etmek, kırmak ve parçalamak anlamlarına gelir. Ayetlerde, birilerinin yüzüne gülüp arkasından koşanlar, dillerini eğip bükenlerin Hutame’ye gireceği ve arkalarından kapıların kilitleneceği bildirilir.

Cehenneminaltıncı katına Leza denir. Leza alevli ateş demekti. Haviye, ise cehennemin en alt katıdır. Burada mürtedler (dinden dönenler) ve münafıklar (inanmayıp inanıyormuş gibi yapanlar) sonsuza kadar kalacaktır.

Rabbena Atina duasını eden Müslümanlar, ateşin azabından Allah’a sığınırlar. Bu İslam dininde ”Haribu narutalibu cennat” adıyla da bilinir. Cenneti talep eden ve cehennem ateşinden sakınan herkes Allah’a Rabbena Atina’yı okuyarak dua eder, geçmiş günahları için mağfiret diler.

Namazların sonunda okunan Rabbenağfirli duasında ise, duayı eden mümin hem kendisi hem de anne, babası ve tüm mümin kullar için ahiret gününde bağışlanma diler. Rabbenaağfirli, mağfiret sahibi, bağışlaması ve ihsanı bol olan Allah demektir. Allahu Teala, birçok ayette, mahşer gününde kendisine ortak koşanlar için tüm günahları dilediği takdirde affedeceğini bildirmiştir. 

RABBENA DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

RABBENA DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

Rabbena duası, beş vakit namazların son oturuşunda okunur. Namazını eda eden müminler, Hz. İbrahim soyundan gelenlere bereket ve nimet veren Allah’ın Hz. Muhammed’in soyundan gelenlere nimet ve bereket vermesi için dua eder. Ardından Rabbena Atina duasına geçilir. Dua okunduktan sonra önce sağa sonra sola ”Esselamü Aleyküm ve Rabbetullah” denerek selam verilir. 

Hem Rabbena Atina hem de Rabbenağfirli duaları, oruca niyetlenirken ve oruç açarken de okunabilir. Son derece faziletli olan bu dualar, Müslümanları hem dünyadaki belalardan hem de cehennem azabından korur. Dualar kısa olduğu için kolayca ezberlenebilir ve hem Türkçe hem de Arapça okunabilir. 

- Reklam -